+++ apply now +++

Borsos Lőrinc

Borsos Lőrinc

Weboldal:https://borsoslorinc.com
Instagram:borsoslorinc

A Borsos Lőrinc művészpáros tevékenységének egyik meghatározó mozzanata a művészi identitás
konstrukciós jellegének kutatása. Annak a kérdésnek a változatos médiumok, eszközök és vándorló motívumok segítségével történő vizsgálata, hogy a művészalak miként válik programozható és kompozit-jellegű entitássá. Ez a hibriditásnak – a sokaságnak és sokszorosíthatóságnak– elkötelezett koncepció kritikai módon viszonyul minden olyan felfogáshoz, mely a művész-mű-életmű hármasságot az organikus egység modellje alapján gondolja el, illetve valamilyen ideológiának rendeli alá. Boros Lőrinc tehát egyszerre épít ki saját magánmitológiáját és mítoszkritikáját. Arcot ad önmagának, hogy ugyanazzal a gesztussal ürességként leplezi le az arc „helyét”. A létrehozott műtárgyak, installációk és eventek ennek a Borsos Lőrinc –féle (anti)mítosznak a protézisszerű médiumai. (…)

Borsos Lőrinc nem egy és nem kettő, nem férj és feleség, nem művészet és anti-művészet, hanem mindezek ragályos terjedése és keveredése. Nevük légió, mert sokan vannak.

Nemes Z. Márió

Válogatott munkák
01_herma_01
01_herma_01
_a5a4526
_a5a4526
thethirdhalf_13
thethirdhalf_13
bl_wfw_01
bl_wfw_01
paradise_lost_tryptich_lq
paradise_lost_tryptich_lq
paradiselost12
paradiselost12
MMM055
MMM055 >
MMM054
MMM054 >
onarc
onarc
<