+++ apply now +++

OFF-Biennále Budapest: Forecasting a Broken Past

Kurátor(ok):SOÓS Borbála
Művész(ek):Can ALTAY / Andy HOLDEN / Nicoline VAN HARSKAMP / LÁSZLÓ Gergely / KASZÁS Tamás / Katarina ŠEVIC
Helyszín: Project Space
Megnyitó:09/27/2017 18:30 (sze)
Időtartam:09/27 - 09/27/2017

Nyitvatartás

szerda – szombat15:00 – 18:00

Csoportos kiállítás az OFF-Biennále Budapest részeként /
Group exhibition as par the OFF-Biennale Budapest:
Forecasting a Broken Past*
Hogyan építsünk jobb közösségeket a jövő számára? Az elmúlt időkben politikai szókincsünk szavai kiüresedtek, jelentésük megváltozott, és a lehetőségük arra, hogy segítsék ezt a küldetést, megfogyatkoztak. A kommunizmus, a közösség, a civil társadalom, a részvétel, a fenntarthatóság és a „jobb jövő” fogalmaival rendre visszaéltek, ezért annyira korrupttá váltak, hogy manapság szinte használhatatlanok. Miként tudnánk innen előrelépni? Természetesen elhagyhatnánk ezeket a szavakat újakért cserébe, de a fürdővízzel a gyereket is kiöntenénk, megadóan félredobva a kemény küzdelmek hosszú történetét.
Alternatív megoldásként ez a kiállítás sajátos történelmi beszámolók segítségével gondolja át és ruházza fel új értelemmel az elhasználódott fogalmakat. Ahelyett, hogy újakat formálna, a kiállítás segíti bizonyos attitűdök felelevenítését.
Az egyes művészek munkái nagyobb kutatási projektek eredményei.Az elmúlt évszázad különböző történelmi mozgalmait használják kiindulópontként. Egy épületen, esetleg földterületen keresztül vizsgálják ezeket, és azon a közösségen keresztül, amelyhez tartozott. De olyan csoportok tagjai is előkerülnek, amelyeket közös elképzelések és koncepciók kapcsolnak össze.
Ezeket az esettanulmányokat alaposan és részletesen vizsgálva a projektek értékes stratégiákat kínálnak. A múltbeli közösségek megváltoztak, a régi mozgalmakat elhagyták, küzdelmeik mégis valahogy relevánsak maradtak és jelen vannak kollektív emlékezetünkben. A művek nem a jól ismert utópisztikus példákat használják, nem a mindig címerre tűzött motívumokat erősítik, hanem gyakran inkább személyes anekdotákra és történelmi pillanatokra építenek.
A kiállításon szereplő változatos hangok olyan közösségekről szólnak, amelyek közös törekvéseken alapulnak. A különböző modernista utópisztikus, avantgárd, marxista, anarchista, vagy akár naiv tinédzser stratégiákról szóló beszámolók megosztása lehetőséget nyújt arra, hogy ezeket integráljuk a különböző kortárs gondolkodásmódokba.
A közösségépítés nem más, mint kollektív küzdelem és megosztott idő eredménye, amelyben igazi tét rejlik.
*A kiállítás címe (Egy Elrontott Múlt Előrejelzése) Can Altay műve, aki azt javasolta, hogy „a mű a cím, szavak sorozata, fizikai jelenlét helyett”.
Link az OFF-Biennále Budapest oldalához: http://offbiennale.hu/hu/programs/forecasting-a-broken-past