+++ apply now +++

Down to Earth | Miklósvölgyi Zsolt és Szabó Bálint előadása

Résztvevők:Miklósvölgyi Zsolt / Szabó Bálint
Helyszín:Project Space
Megnyitó:06/19/2019 18:00 (sze)
Időtartam:06/19 - 06/19/2019

Nyitvatartás

szerda – szombat15:00 – 18:00

Down to Earth

Miklósvölgyi Zsolt és Szabó Bálint előadása
Az előadás nyelve magyar, francia szinkrontolmácsolással
A The Great Globe című kiállításhoz kapcsolódóan az előadás a kortárs planetáris esztétikai diskurzusok tükrében kíván rámutatni a zenei hangzás és kulturális gyarmatosítás összefüggéseire. Amint arra számos kritikai munka rávilágított már, a modernitás során kialakuló látásrendszerek, amelyeken keresztül ma a glóbusz elénk tárul, maguk is meghatározott történeti, tudományos és politikai folyamatok eredményei, vagyis sohasem függetleníthetőek azoktól az uralkodó ideológiáktól, amelyek éppen e szkópikus rezsimeken keresztül szereznek érvényt maguknak. Mindez a világ térképészeti nézetvetületekbe történő projektálhatósága kapcsán még egyértelműbb folyamatként tűnik fel előttünk. A modernitással kialakuló térképészeti tudatok ugyanis a távolságok és közelségek, a lokalitások és globalitások látszólag ártalmatlan viszonyainak felmérésével együtt egyszersmind létrehozták a perifériákat elnyomó centrumok, vagyis a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek planetáris méretű topográfiai rendjét is. Az előadás során azonban a Martin Jay által vizsgált „szkópikus rezsimek” helyett ezúttal az akusztikai, hangzástani rezsimek és a kolonializáció egymást folytonosan átható történetéről lesz szó. Egyebek mellett az időközben egyeduralkodóvá vált „kiegyenlített hangolás” eurocentrikus eszményéről/totemjéről, s ezzel szembeállítva a kulturális perifériák az európai fül által „hamisnak” bélyegezett különféle rendszereiről, az „autentikus hangzás” politikai és gazdasági összefüggéseiről.
Miklósvölgyi Zsolt és Szabó Bálint közös lecture-performance formájában tehát a következő kérdésekre keresik a választ: az európai zene egységes hangolásra irányuló igénye milyen összefüggésben áll napjaink posztkoloniális tendenciáival? Ezzel szemben a „világzene” kulturális áruként történő fetisizációja során valójában a „világ”, a „planéta” képzeteinek miféle ideológiai és esztétikai torzulásaival is szembesülünk? Egyáltalán: egyazon talajon, egyazon Földön állunk-e akkor, amikor a világ hangjait és hangzásait egyetlen nagyméretű szónikus panorámába próbáljuk sűríteni?
Az esemény a The Great Globe kiállítás kísérőprogramja.